EKOLOGISKT KAFFE – FÖR ATT DET ÄR BÄST, FÖR ALLA

 

För oss är ekologiskt kaffe en självklarhet. Ekologiska kaffeplantage är både bättre för miljön och för bönderna då konstgödsel inte används. Istället odlar man kaffeplantorna i skuggan av andra träd. Skuggan skapar en miljö som liknar den där kaffet växer vilt. Det skapar ett bra växtklimat för kaffet, gynnar den biologiska mångfalden och minskar risken för sjukdomar.

Vi köper våra ekologiska kaffebönor från odlare och kaffekollektiv som vi har en relation till. Vi kallar det för DirectTrade och det ger oss inblick i hela kedjan och en möjlighet att påverka. Kaffe är en jätteindustri och beräknas idag sysselsätta ca 25 miljoner människor, främst i utvecklingsländer. Med ökad kostnadsfokus och i jakt på större skördar så är det lätt att miljön och böndernas hälsa få stå tillbaka.

Därför använder vi oss enbart av ekologiska specialkaffebönor då det både ger ett godare kaffe och är bättre för både kaffebönderna, miljön och framtiden

 

Beställ vårt ekologiska specialkaffe här >>>